Przed wizytą

Jak się przygotować do wizyty?

Pierwsza konsultacja (1h)

  W celu umówienia się na wizytę poproszę o kontakt mailowy: mitodietetyka@gmail.com

Poproszę także o opisanie w kilku zdaniach historii swojej choroby, czy celów które Pan/Pani chce uzyskać przy współpracy ze mną. W odpowiedzi podeślę listę badań, które warto by było mieć ze sobą na konsultację oraz informacje, jak się przygotować do wizyty. Gdy już umówimy się na konkretny termin konsultacji – poproszę o wypełnienie wywiadu żywieniowego, dzienniczka żywienia i zgody RODO (do pobrania poniżej) oraz podesłania do mnie drogą mailową albo zabrania ze sobą na konsultację, jeśli spotykamy się w gabinecie. Przed podjęciem współpracy – koniecznie proszę o przeczytanie regulaminu współpracy ze mną (do pobrania poniżej).

Na czym polega konsultacja ze mną?

Podczas pierwszej wizyty (1h) dokładnie omawiamy wywiad żywieniowy, historię choroby, wyniki badań, dotychczas stosowane diety, styl życia. Omawiamy cele na najbliższe miesiące, ustalamy plan konsultacji kontrolnych. Czas oczekiwania na dietę/zalecenia żywieniowe to maksymalnie 2 tygodnie. Jeśli celem konsultacji jest tylko omówienie wyników/pogadanka dietetyczna – dobrze przygotować sobie wszystkie pytania przed planowaną konsultacją, żeby niczego nie pominąć i maksymalnie skorzystać z wizyty.

Każda osoba podejmująca współpracę ze mną ma do wykorzystania 2 maile kontrolne miesięcznie w razie pilnych spraw. (Nie odpisuję na Facebooku na wiadomości dotyczące naszej współpracy).

Konsultacje kontrolne (30 minut)

Podczas konsultacji kontrolnych omawiamy postępy, przebieg diety, aktualne wyniki. Jest to też czas na Państwa pytania, omawianie wątpliwości, czy zmian w strategii działania. Warto się do takiej wizyty odpowiednio przygotować np. można spisać sobie pytania na kartce, czy nawet podesłać je mailowo do mnie dzień przed planowaną konsultacją. Konsultacje kontrolne powinny się odbywać raz na 4 tygodnie, chociaż jest to sprawa mocno indywidualna (niektóre osoby potrzebują raz na dwa tygodnie, innym wystarczy raz na 2 miesiące). Osoby, które  nie zamówiły u mnie diety powinny przygotowywać minimum 4-5 dniowy dzienniczek żywienia na każdą konsultację kontrolną.